• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

СОНСОНЧ НАРТ "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ" ХУУЛИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА

СОНСОГЧИЙН БАТАЛЬОН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАА.

Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газрын Зөрчлийн хяналтын прокурор С.Уянга, Д.Ганчимэг, Д.Хорлоо нар Сонсогчийн батальоны сонсогч, сурагчдад “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн талаар мэдээлэл хийлээ. 
Шинээр батлагдан хэрэгжиж байгаа "Зөрчлийн тухай" Монгол Улсын хуулийн талаар олон сонирхолтой шинэ мэдээ, мэдээллийг хүргэсэн прокуроруудаас сонсогч, сурагчид сонирхсон зүйлээ асууж, хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэн, идэвхитэй оролцлоо.

Мэдээ бэлтгэсэн:
Сонсогчийн батальоны Соёл хүмүүжлийн офицер ахлах дэслэгч Д.Оюунцэцэг

ЗАРЛАЛ

2018-09-30 13:30:00
2018-09-26 14:46:00
2018-09-18 13:37:00
2018-08-31 10:04:00
2018-08-31 9:56:00
2018-08-31 9:20:00
2018-08-23 16:47:00
2018-08-22 12:41:00
2018-08-21 17:27:00
2018-07-05 11:07:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ