• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

Америкийн Монгол судлалын төвийн гүйцэтгэх захирал доктор (Ph.D) Jonathan Addleton лекц уншина.

Америкийн Монгол судлалын төвийн гүйцэтгэх захирал Jonathan Addleton "The Dust of Kandahar: A Diplomat Among Warriors in Afghanistan" сэдвээр ҮБХИС-ийн Олон улсын хурлын танхимд 2018 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 15:45 - 16:45 лекц уншина. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс


ЗАРЛАЛ

2019-03-19 12:37:00
2019-03-19 11:02:00
2019-03-12 20:27:00
2019-02-28 17:02:00
2019-02-22 11:04:00
2019-01-14 13:01:00
2019-01-10 14:53:00
2019-01-10 9:56:00
2018-12-13 9:34:00
2018-11-13 14:00:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ