• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

ЗОРИЛГО

         БХИС-ийн удирдлагын болон дайчилгааны бэлэн байдал, штабын  бэлтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх, олон талт үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэлжилтийг удирдан зохион байгуулах, аюулгүй байдлыг хангах, сургалт бэлтгэл, мэдээлэл сурталчилгаа, соёл хүмүүжлийн ажил, цэргийн албыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангах, иргэн-цэргийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр БХИС-ийг сурталчилах.


ЗАРЛАЛ

2018-09-30 13:30:00
2018-09-26 14:46:00
2018-09-18 13:37:00
2018-08-31 10:04:00
2018-08-31 9:56:00
2018-08-31 9:20:00
2018-08-23 16:47:00
2018-08-22 12:41:00
2018-08-21 17:27:00
2018-07-05 11:07:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ