• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • СУРГУУЛИУД
  v
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙ
  v
 • ШИЛЭН ДАНС
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

Боловсрол, сургалтын хэлтэс нь дараах чиг үүрэгтэй

• БХИС-ийн боловсролын зэргийн хөтөлбөрүүдийн стандартыг сахиулах, түүнийг олон улсын түвшинд хүргэн хөгжүүлэх

• Боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрийн хичээлийн стандартыг үндэсний бусад их, дээдсургуулиудын түвшинд байлгах, шинэ агуулгаар баяжуулан хөгжүүлэх

• Цэргийн албан тушаалын болон мэргэшүүлэх сургалтын агуулга, стандартыг тогтоох, тэдний уялдааг хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

• Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрүүдийн агуулга, стандартуудыг тогтоох, сахиулах хэрэгжилтийг зохион байгуулах

• Хөтөлбөрийн болон БХИС-ийн магадлан итгэмжлэлийг хийлгэх түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах

• Насан туршийн боловсролын бодлогыг тодорхойлж хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг хариуцах

• Боловсролын чанарт тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх

• Багш, суралцагсдын багц үнэлгээний тогтолцоог нэвтрүүлэх, түүнийг хөгжүүлэх үйл явцыг хариуцах

• Зайн, цахим сургалтын бодлогыг тодорхойлж, түүнийг боловсронгуй болгох хөгжүүлэх үйл явцыг зохион байгуулах

• Дээд боловсролын сургалтын арга зүйн шинэлэг технологийг нэвтрүүлэх, түүнийгхөгжүүлэх, гадаад дотоодын их дээд сургуулиудын шилдэг туршлагыг судлах, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах

• Багшийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг хариуцах

• Оюутан, төгсөгчдийн асуудлыг хариуцах, тэдний талаархи судалгааны мэдээллийн баазыг хөгжүүлэн үечилсэн дүн шинжилгээ хийхЗАРЛАЛ

2018-04-17 19:19:00
2018-04-17 19:15:00
2018-04-03 12:05:00
2018-03-06 10:42:00
2018-02-28 11:54:00
2018-02-28 8:31:00
2018-02-23 17:23:00
2018-02-08 13:09:00
2018-02-02 13:21:00
2018-02-02 12:51:00
Зөвлөгөө мэдээлэл
2017-01-12 0:00:00
Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг…
2016-05-27 0:00:00
Та илүүдэл жингээсээ салж гуалиг, сайхан биетэй болохын тулд эсвэл зүгээр л эрүүл байхын тулд фитнессээр…
2015-12-21 0:00:00
Жингээ хасаж байгаа ихэнх хүмүүс юу ч идэлгүйгээр дасгал хийснээр хурдан турна гэж боддог. Гэвч “Strength…
2015-12-21 0:00:00
Хүний бие организмын үйл ажиллагаанаас буй болсон ихэнх илүүдэл нь беөрөөр дамжин гадагшилдаг бол харин…
2015-12-21 0:00:00
Аюулгүй тохирсон орчинд ажиллах нь эрүүл, сайн сайхан амьдралын гол үндэс юм. Ажлын байранд хийх дасгал…
2015-12-18 0:00:00

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ