• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

                            Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс

Эрхэм зорилго: “Монгол Улсын БХИС-ийн дүрэм”-ийн 3.2.5-д заасан чиг үүрэг, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэн эрдэм шинжилгээ, инноваци, технологийн шинэлэг чиг хандлага, ур чадварыг хөгжүүлэн эрдмийн чадавхийг тодорхойлж, оюуны бүтээл, шинэ мэдлэг, технологийн автоматжуулалтыг нэвтрүүлэн нийгмийн түншлэлийн  ажлыг бодлогын удирдлагаар ханган хэрэгжилтийг зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.


           Хэлтсийн үндсэн  чиг үүрэг:

БХИС-ийн эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн үндсэн чиглэл, хөгжлийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;

БХИС-д инновацийг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

БХИС-ийн эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн орчин, нөхцөлийг хөгжүүлэх, салбарын шинжлэх ухааны паркийг бүрдүүлэх урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан, баталгажуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

Багш, оюутны судалгааны эв дүйг хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, тэдний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг удирдлагаар хангах;

БХИС-ийн эрдмийн чадавхийг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, эрдэмтдийн залгамж холбоог бүрдүүлэх;

Шинэ технологи бүтээх, түүнийг бизнесийн эргэлтэд оруулах, зохион бүтээх ажлыг хөхүүлэн дэмжих;

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацийн ажлыг эрчимжүүлэх, үр дүнг практикт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Мэдээллийн болон дотоод сүлжээний найдвартай аюулгүй ажиллагааг бодлогын удирдамжаар хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Нэгдсэн лабораторийн техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжид шинэ технологийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, ашиглалтыг бодлогын удирдамжаар хангах;

Хэвлэл, редакцийн ажлыг бодлогын удирдамжаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх.ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ