• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.


ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Захиргаа удирдлагын хэлтэс нь албан хэрэг хөтлөлт, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт,  хүний нөөцийн бодлого, гадаад харилцаа,  мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц, архивын ажил үйлчилгээг үзүүлэн сургуулийн дотоод бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бүрэлдэхүүн сургуулиудын болон бүтцийн нэгжүүдийн ажлыг уялдуулан, нэгтгэн зохицуулан өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцлийг хангах, захирлын ажлын албаны үндсэн нэгж байна.

Захиргаа удирлагын хэлтсийн бүтэц

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн зохион байгуулалтЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ