• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • СУРГУУЛИУД
  v
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХЗҮЙ
  v
 • ШИЛЭН ДАНС
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ 


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО :

Дээд боловсролын чанарын шинэчлэлийн  бодлого, шаардлагад нийцүүлэн сургалтын агуулга, технологийг сайжруулан, эрдэм шинжилгээ, судалгаа-инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,    багш, оюутны чадавхийг дээшлүүлэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан эрдмийн хамт олныг төлөвшүүлэх

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагууд болон төр, хувийн хэвшил бизнесийн байгууллагад менежмент, эдийн засгийн болон инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2001-2003 он ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын болон Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2001 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн н/09 дүгээр тушаалаар

2003-2005 он  ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

2005-2008 он УДИРДЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын их сургуулийг 2005-2010 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн “4.1-ийн БХИС-ийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл”-д заасны дагуу

2008-2010 он УДИРДЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2008 оны н/04 дүгээр тушаалаар батлагдсан БХИС-ийн шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд

2010-2015 он ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн н/17 дугаар тушаалаар

2015 оны 8 сар АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн н/23 дугаар тушаалаар тус тус байгуулсан.

БҮТЭЦЗАРЛАЛ

2018-04-17 19:19:00
2018-04-17 19:15:00
2018-04-03 12:05:00
2018-03-06 10:42:00
2018-02-28 11:54:00
2018-02-28 8:31:00
2018-02-23 17:23:00
2018-02-08 13:09:00
2018-02-02 13:21:00
2018-02-02 12:51:00
Зөвлөгөө мэдээлэл
2017-01-12 0:00:00
Ажил олгогч ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг…
2016-05-27 0:00:00
Та илүүдэл жингээсээ салж гуалиг, сайхан биетэй болохын тулд эсвэл зүгээр л эрүүл байхын тулд фитнессээр…
2015-12-21 0:00:00
Жингээ хасаж байгаа ихэнх хүмүүс юу ч идэлгүйгээр дасгал хийснээр хурдан турна гэж боддог. Гэвч “Strength…
2015-12-21 0:00:00
Хүний бие организмын үйл ажиллагаанаас буй болсон ихэнх илүүдэл нь беөрөөр дамжин гадагшилдаг бол харин…
2015-12-21 0:00:00
Аюулгүй тохирсон орчинд ажиллах нь эрүүл, сайн сайхан амьдралын гол үндэс юм. Ажлын байранд хийх дасгал…
2015-12-18 0:00:00

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ