• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ 


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО :

Дээд боловсролын чанарын шинэчлэлийн  бодлого, шаардлагад нийцүүлэн сургалтын агуулга, технологийг сайжруулан, эрдэм шинжилгээ, судалгаа-инновацийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,    багш, оюутны чадавхийг дээшлүүлэн нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан эрдмийн хамт олныг төлөвшүүлэх

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:

Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагууд болон төр, хувийн хэвшил бизнесийн байгууллагад менежмент, эдийн засгийн болон инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2001-2003 он ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын болон Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2001 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн н/09 дүгээр тушаалаар

2003-2005 он  ИРГЭНИЙ БОЛОВСРОЛЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

2005-2008 он УДИРДЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын их сургуулийг 2005-2010 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн “4.1-ийн БХИС-ийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл”-д заасны дагуу

2008-2010 он УДИРДЛАГА, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2008 оны н/04 дүгээр тушаалаар батлагдсан БХИС-ийн шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд

2010-2015 он ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2010 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн н/17 дугаар тушаалаар

2015 оны 8 сар АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ

Батлан хамгаалахын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн н/23 дугаар тушаалаар тус тус байгуулсан.

БҮТЭЦЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ