БХИС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭГЧДИЙН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ
Магистрын бүртгэл
Докторын бүртгэл